Aktiv for Alltid.no

Nytt oppdrag!

Aktiv for Alltid er hyret inn for å trene to grupper i et samarbeidsprosjekt mellom LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse), LMS (Landsforbundet Mot Stoffmisbruk) og Oppfølgingstjenesten psykisk helse