Archive : Oppdrag

RSS feed
Økonor hyrer inn Aktiv for Alltid
Alle som har en jobb hvor man sitter mye bør være ekstra nøye med å holde seg aktiv. Problemer med; nakke, rygg, skuldre og underarmer, er vanlig i stillesittende yrker. På økonor i Bodø har daglig leder; Lars Moe, tatt avgjørelsen sammen med sine ansatte om å hyre inn Aktiv for Alltid. To faste økter per uke, ledet av en erfaren Personlig Trener, vil hjelpe de ansatte få bedre [...]
Nytt oppdrag!
Aktiv for Alltid er hyret inn for å trene to grupper i et samarbeidsprosjekt mellom LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse), LMS (Landsforbundet Mot Stoffmisbruk) og Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus i Bodø kommune, med økonomisk støtte fra Nordland Fylkeskommune. Prosjektet skal gå over 1 år og vi startet opp på BB-gym denne uka. Flotte folk og god stemning! Jeg [...]
© 2012 Personlig Trener i Bodø. All rights reserved.